day-han-loi-co-thuoc-thep-cacbon

Dây Hàn Lõi Có Thuốc - Thép Cacbon

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: PHỤ TÙNG KHÁC

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]
  • Giao hàng:

    Giao hàng nội thành trong vòng 2h.

  • Bảo hành:

    Bảo hành theo phiếu bảo hành trong sản phẩm

  • [[option.name]]
    • [[value]]
-
+

Chia sẻ với bạn bè

Dây Hàn Lõi Có Thuốc - Thép Cacbon

SKU:  

Dây hàn lõi thuốc Hobart- thép Cacbon

Sản phẩm

AWS

Khí bảo vệ

Loại dòng điện

Kích thước chuẩn
FabCO® RXRE70T-1C, E70T-9CCO2DCEP1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 2.8 mm
FabCO® TR-70E70T-1C H8, E70T-9C H8CO2DCEP1.2, 1.6, 2.0, 2.4 mm
FabCO® 73E70T-2CCO2DCEP2.8 mm
FabCO® Excel-Arc™ 71E71T-1C H8, E71T-1M H8,
E71T-9C H8, E71T-9M H8
CO2DCEP0.9, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 mm
FabCO® HornetE71T-1C H8, E71T-1M H8,
E71T-9C H8, E71T-9M H8
CO2DCEP1.2, 1.6 mm
FabCO® Triple 7E71T-1C H8, E71T-1M H8CO2DCEP1.2, 1.4, 1.6 mm
FabCO® Triple 8E71T-1CJ H8, E71T-9CJ H8CO2DCEP1.2, 1.4, 1.6 mm
FabCO® Element™ 71T1CAWS A5.20: E71T-1C H8, E71T-9C H8, E71T-12C H8
AWS A5.36: E71T12-C1A2-CS2-H8
CO2DCEP1.2, 1.4, 1.6 mm
FabCO® 711MAWS E71T-1C H8, E71T-1M H8CO2DCEP1.2, 1.4, 1.6 mm
FabCO® 712ME71T-1MJ H4, E71T-9MJ H4, E71T-12MJ H475-80% Argon/
Balance Carbon Dioxide,
35-50 cfh (17-24 l/min)
DCEP1.2, 1.4 mm
Formula XL®-550 (H4)E71T-1CJ H4, E71T-9CJ H4, E71T-12CJ H4CO2DCEP1.2, 1.4 mm
FormulaXL-525E71T-1M H8,E71T-12MJH875-85% Argon/
Balance Carbon Dioxide,
35-50cfh (14-24l/min)
DCEP0.9, 1.2, 1.4, 1.6 mm
FabCO® 910E71T-1MJ, E71T-9MJ, E71T-12MJ75-95% Argon (Ar)/
Balance Carbon Dioxide,
 35-50 cfh (17-24 l/min)
DCEP1.2, 1.6 mm
Fabshield® 4E70T-4Not requiredDCEP2.0, 2.4, 3.0 mm
Fabshield® XLNT-6TME70T-6Not requiredDCEP2.0, 2.4 mm
Fabshield® 7027E70T-7Not requiredDCEN2.4, 2.8 mm
Fabshield® XLR-8TME71T-8JD H8Not requiredDCEN1.6, 1.8, 2.0 mm
Fabshield® 21BE71T-11Not requiredDCEN0.8, 0.9, 1.2, 1.6, 1.7, 2.0 mm

Đánh giá sản phẩm

Reviews System WIDGET PACK
Hiển thị tất cả kết quả cho ""
0888571179