day-han-loi-co-thuoc-thep-hop-kim-thap

Dây Hàn Lõi Có Thuốc - Thép Hợp Kim Thấp

Thương hiệu: Khác
SKU: GAS-SHIELD.LOW ALLOY STEEL
Loại sản phẩm: PHỤ TÙNG KHÁC

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]
  • Giao hàng:

    Giao hàng nội thành trong vòng 2h.

  • Bảo hành:

    Bảo hành theo phiếu bảo hành trong sản phẩm

  • [[option.name]]
    • [[value]]
-
+

Chia sẻ với bạn bè

Dây Hàn Lõi Có Thuốc - Thép Hợp Kim Thấp

SKU:  GAS-SHIELD.LOW ALLOY STEEL

Dây hàn lõi thuốc Hobart - thép hợp kim thấp

Sản phẩm

AWS

Khí bảo vệLoại dòng điệnKích thước chuẩn
FabCO® 81N1E80T1-Ni1CJ H8,
E80T1-Ni1MJ H8
CO2DCEP2.0, 2.4 mm
FabCO® 811N1E81T1-Ni1CJ H4,
E81T1-Ni1MJ H4
CO2DCEP1.2, 1.6 mm
Formula XL®-8Ni1E81T1-Ni1MJ H875-80% Argon/
Balance Carbon Dioxide,
35-50 cfh (14-24 l/min)
DCEP1.2, 1.6 mm
FabCO® 803E81T1-Ni2CJ H4,
E81T1-Ni2MJ H4
CO2DCEP1.2, 1.6 mm
FabCO® 911N2

E91T1-Ni2C

CO2DCEP1.2 mm
FabCO® 881K2

E81T1-K2MJ H8

75-80% Argon/
Balance Carbon Dioxide,
35-50 cfh (14-24 l/min)
DCEP1.2 mm
FabCO® 81K2-C

E81T1-K2CJ H8

CO2DCEP1.2, 1.6 mm
FabCO® 991K2

E91T1-K2C H8/-K2M H8

CO2DCEP1.2, 1.6 mm
FabCO® 95K2

E90T5-K2C H4,
E90T5-K2M H4

CO2DCEP1.6 mm
FabCO® 101K3

E100T1-K3C

CO2DCEP1.6, 2.4 mm
FabCO® 115K3

E110T5-K3 C H4,
E110T5-K3M H4

CO2DCEP1.6, 2.4 mm
FabCO® 110

E111T1-K3 MJ H8

75% Argon/25% Carbon Dioxide, 35-50 cfh (17-24 l/min)DCEP1.2, 1.6 mm

FabCO® 1101K3-C

E111T1-K3CJ H8

CO2DCEP1.2, 1.4 mm

FabCO® 115

E110T5-K4C

CO2DCEP1.2, 1.6, 2.4 mm

FabCO® 125K4

E120T5-K4C H4

CO2DCEP1.6, 2.4 mm

FabCO® 105D2

E100T5-D2C

CO2DCEP1.6, 2.4 mm

FabCO® 811A1

E81T1-A1C

CO2DCEP1.2 mm

FabCO® 811W

E81T1-W2C H8

CO2DCEP1.2, 1.4, 1.6 mm

FabCO® 811B2

E81T1-B2C H8, E81T1-B2M H8

CO2DCEP1.2, 1.6 mm

FabCO® XTREME® B2

E81T5-B2M H8

75 % Ar/25% CO2,
35-50 cfh

DCEN1.2, 1.6, 2.4 mm

FabCO® 911B3

E91T1-B3C H4,
E91T1-B3M H4

CO2

DCEP1.2, 1.6 mm

FabCO® XTREME® B3

E91T5-B3M H8

75-80% Ar/20-25% CO2, 35-50 cfh

DCEN1.2, 1.6 mm

FabCO® B9

E91T1-B9M H4

75% Argon/25% Carbon Dioxide,
35-50 cfh

DCEP1.2 mm

FabCO® Element™ 81K2C

E81T1-GC H8

CO2

DCEP1.2, 1.4, 1.6 mm

FabCO® Element™ 81K2M

E81T1-GM H8

75% Argon/25% Carbon Dioxide 35-50 cfh

DCEP1.2 mm

FabCO® 101

E101T1-GM

75% Argon/25% Carbon Dioxide, 35-50 cfh

DCEP1.2, 1.6 mm

FabCO® TREME® 120

E121T5-GC H4

CO2

DCEN1.6 mm

Fabshield® 71T8

E71T8-Ni1 J H8

None required

DCEN1.6, 2.0 mm

Fabshield® 81N1

E71T8-Ni1 J H8

None required

DCEN2.0 mm

Fabshield® X80

E81T8-Ni2J H8

None required

DCEN2.0 mm

Fabshield® 71K6

E71T8-K6J H8

Not required

DCEN2.0 mm

Fabshield® Offshore 71Ni

E71T8-K6 J H8

Not required

DCEN2.0 mm

Fabshield® X90

E91T8-G H8

Not required

DCEN2.0 mm

Đánh giá sản phẩm

Reviews System WIDGET PACK
Hiển thị tất cả kết quả cho ""
0888571179