rod-han-hop-kim-cao

Rod Hàn (Hợp Kim Cao)

Thương hiệu: Khác
SKU: TIG ROD.HIGH ALLOYED
Loại sản phẩm: PHỤ TÙNG KHÁC

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]
  • Giao hàng:

    Giao hàng nội thành trong vòng 2h.

  • Bảo hành:

    Bảo hành theo phiếu bảo hành trong sản phẩm

  • [[option.name]]
    • [[value]]
-
+

Chia sẻ với bạn bè

Rod Hàn (Hợp Kim Cao)

SKU: TIG ROD.HIGH ALLOYED

 Thông số Rod hàn hợp kim cao

TênAWSKích thước (mm)Giá
C 9 MV-IGA5.28 ER90S-B92.0, 2.4Liên hệ
Thermanit MTS 3A5.28 ER90S-B92.0, 2.4
Union I P24A5.28 ER90S-G2.0, 2.4
Thermanit MTS 616A5.28 ER90S-G [ER90S-B9(mod.)]2.0, 2.4
A 7 CN-IGAWS A5.9 ER307 (mod.)1.6, 2.0, 2.4, 3.0
Thermanit XAWS A5.9 ER307(mod.)1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
Thermanit ATS 4AWS A5.9 ER19-10H1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
Avesta 308L/MVRAWS A5.9 ER308L1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
Avesta 308L-Si/MVR-SiAWS A5.9 ER308LSi1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0
Thermanit JE-308LAWS A5.9 ER308L1.0, 1.2, 2.4, 4.0
Thermanit JE-308L SiAWS A5.9 ER308LSi1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0
CN 23 12-IGAWS A5.9 ER309L1.6, 2.0, 2.4, 3.2
Thermanit 25_14 E-309LAWS A5.9 ER309L1.6, 2.0, 2.4, 3.2
Avesta 309L-SiAWS A5.9 ER309LSi1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
Thermanit DAWS A5.9 ER309(mod.)1.6, 2.0, 2.4, 3.2
BÖHLER FF-IGAWS A5.9 ER309 (mod.) 1.6, 2.0, 2.4
Avesta 316L/SKRAWS A5.9 ER316L1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
EAS 4 M-IGAWS A5.9 ER316L0.8, 1.0, 1.2
Thermanit GE-316LAWS A5.9 ER316L1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 4.0
Thermanit GE-316L SiAWS A5.9 ER316LSi0.8, 1.0, 1.2
SAS 4-IGAWS A5.9 ER3181.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.0
Thermanit AAWS A5.9 ER3181.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0, 5.0
Avesta 318-Si/SKNb-SiAWS A5.91.0, 1.6, 2.0
SAS 2-IGAWS A5.9 ER3471.6, 2.0, 2.4, 3.0
Thermanit H-347AWS A5.9 ER3471.0, 1.6, 2.0, 2.4, 4.0
CN 13/4-IGAWS A5.9 ER410NiMo (mod.)2.0, 2.4
Avesta 2205AWS A5.9 ER22091.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
CN 22/9 N-IGAWS A5.9 ER22091.6, 2.0, 2.4, 3.2
Thermanit 22/09AWS A5.9 ER22091.6, 2.0, 2.4, 3.2
Avesta P5AWS A5.9 ER309LMo (mod.)1.6, 2.4
Avesta 2507/P100AWS A5.9 ER25941.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
CN 25/9 CuT-IGAWS A5.9 ER25942.0, 2.4
Thermanit 25/09 CuTAWS A5.9 ER2594 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
Thermanit L-1.0, 1.2, 1.6
Bohler FA-IG-2.4
BÖHLER FFB-IGAWS A5.9 ER310 (mod)1.6, 2.0, 2.4
UTP A 2133 Mn-2.0, 2.4, 3.2
UTP A 2535 Nb-2.0, 2.4, 3.2
UTP A 3545 Nb-2.0, 2.4, 3.2
Thermanit 35/45 Nb-1.6, 2.0, 2.4, 3.2
Avesta P12AWS A5.14 ERNiCrMo-31.6, 2.0, 2.4
NIBAS 625-IGAWS A5.14 ERNiCrMo-31.6, 2.0, 2.4
Thermanit 625AWS A5.14 ERNiCrMo-3 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
UTP A 6222 MoAWS A5.14 ER NiCrMo-3 0.9, 1.0, 1.14, 1.2, 1.6
NIBAS 70/20-IGAWS A5.14 ERNiCr-31.6, 2.0, 2.4
Thermanit Nicro 82AWS A5.14 ERNiCr-31.6, 2.0, 2.4, 3.2
UTP A 068 HHAWS A5.14 ER NiCr-3 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
Thermanit 617AWS A5.14 ERNiCrCoMo-12.0, 2.4
UTP A 6170 CoAWS A5.14 ER NiCrCoMo-1 0.8, 1.0, 1.2, 1.6
UTP A 776AWS A5.14 ER NiCrMo-4 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
Thermanit Nimo C 24AWS A5.14 ERNiCrMo-131.6, 2.0, 2.4, 3.2
UTP A 759AWS A5.14 ER NiCrMo-13 1.6, 2.0, 2.4, 3.2
UTP A 80 MAWS A5.14 ER NiCu-7 0.8, 1.0, 1.2

Đánh giá sản phẩm

Reviews System WIDGET PACK
Hiển thị tất cả kết quả cho ""
0888571179