rod-han-hop-kim-thap

Rod Hàn (Hợp Kim Thấp)

Thương hiệu: Khác
SKU: TIG ROD.UNALLOYED-LOWALLOYED
Loại sản phẩm: PHỤ TÙNG KHÁC

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]
  • Giao hàng:

    Giao hàng nội thành trong vòng 2h.

  • Bảo hành:

    Bảo hành theo phiếu bảo hành trong sản phẩm

  • [[option.name]]
    • [[value]]
-
+

Chia sẻ với bạn bè

Rod Hàn (Hợp Kim Thấp)

SKU: TIG ROD.UNALLOYED-LOWALLOYED

 Rod hàn (không hợp kim hoặc dành cho hợp kim thấp)

TênAWSKích thước (mm)Giá
EMK 6AWS A5.18 ER70S-61.2 × 1000
1.6 × 1000
Liên hệ
EML 5AWS A5.18 ER70S-31.2 × 1000
1.6 × 1000
1.6 × 500
2.0 × 1000
2.0 × 500
2.4 × 1000
2.4 × 500
3.0 × 1000
3.2 × 1000
Union I 52AWS A5.18 ER70S-61.6 x 1000
2.0 x 1000
2.4 x 1000
3.2 x 1000
DMO-IGAWS A5.28 ER70S-A11.6 × 1000
DCMS-IGAWS A5.28 ER80S-G1.6 × 1000
2.0 × 1000
2.4 × 1000
3.0 × 1000
Union I MoAWS A5.28 ER80S-G(A1)1.6 x 1000
2.0 x 1000
2.4 x 1000
3.2 x 1000
CM 2-IGAWS A5.28 ER90S-G/
ER90S-B3 (mod.)
1.6 x 1000
2.0 x 1000
2.4 x 1000
3.0 x 1000
Union I CrMo 910AWS A5.28 ER80S-G2.0 × 1000
2.4 × 1000
2.5 × 1000
3.0 × 1000
3.2 × 1000
DMOAWS A5.2 R60-G2.0 x 1000
2.5 x 1000
3.2 x 1000
4.0 x 1000
Ni 1-IGAWS A5.28 ER80S-Ni1 (mod.)2.0 x 1000
2.4 x 1000
2.5 Ni-IGAWS A5.28 ER80S-Ni22.0 x 1000
2.4 x 1000
3.0 x 1000

Đánh giá sản phẩm

Reviews System WIDGET PACK
Hiển thị tất cả kết quả cho ""
0888571179